•        
    Mrs. Hendrick's Homeroom
         
    7:45-8:00 Diagnostic Reading Mrs. Hendrick
    8:00-8:30 AR Mrs. Hendrick
    8:30-9:30 Science Ms. Graham
    9:30-10:30 Math Mr. Lane
    10:30-11:30 ELA Mrs. Bennett
    11:30-12:30 Social Studies Mrs. Hendrick
    12:30-12:50 Lunch Mrs. Hendrick
    12:50-1:00 Diagnostic Reading Mrs. Hendrick
    1:00-1:15 Recess Mrs. Hendrick
    1:15-2:00 Related Arts  
    2:00-2:15 Diagnostic Reading Mrs. Hendrick
Mrs. Hendrick's Teaching Schedule